CÔNG KHAI, MINH BẠCH

Ủy ban nhân dân Phường IV công bố kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 5/2024

Ủy ban nhân dân Phường IV công bố kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 5/2024

 •   04/06/2024 09:11:41 AM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ và kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên cổng Dịch vụ công Quốc gia

UBND Phường IV công khai thực hiện thu - chi Ngân sách Nhà nước 06 tháng đầu năm 2024

UBND Phường IV công khai thực hiện thu - chi Ngân sách Nhà nước 06 tháng đầu năm 2024

 •   23/05/2024 05:15:05 PM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0

Ủy ban nhân dân Phường IV công khai thực hiện thu - chi ngân sách Nhà nước 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024

Kế hoạch thi tuyển công chức cấp xã năm 2024

Kế hoạch thi tuyển công chức cấp xã năm 2024

 •   23/05/2024 09:16:22 AM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0

Ngày 21/5/2024, Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 136/KH-UBND kế hoạch thi tuyển công chức cấp xã năm 2024

Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

 •   17/05/2024 09:06:01 AM
 •   Đã xem: 89
 •   Phản hồi: 0

Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 3741/QĐ-UBND, ngày 30/12/2021 Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2024

Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2024

 •   17/05/2024 08:24:55 AM
 •   Đã xem: 52
 •   Phản hồi: 0

Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2024

Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Tây Ninh Quy định chức danh và mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu phố

Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Tây Ninh Quy định chức danh và mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu phố

 •   16/05/2024 11:41:24 AM
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 0

Toàn văn dự thảo Nghị quyết Quy định chức danh và mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; việc kiêm nhiệm chức danh và mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở ấp, khu phố; mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đang được HĐND tỉnh lấy ý kiến

Thông báo khởi công xây dựng Dự án: Trạm Y tế Phường IV

Thông báo khởi công xây dựng Dự án: Trạm Y tế Phường IV

 •   14/05/2024 02:59:30 PM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố thông báo khởi công xây dựng Dự án: Trạm Y tế Phường IV, ngày khởi công 13/5/2024 

Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng Phường IV: Giám sát thi công tuyến ống nước thải đường Lạc Long Quân

Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng Phường IV: Giám sát thi công tuyến ống nước thải đường Lạc Long Quân

 •   10/05/2024 02:39:36 PM
 •   Đã xem: 134
 •   Phản hồi: 0

Sáng ngày 09/5/2024, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng Phường IV tiến hành giám sát thi công tuyến ống nước thải đường Lạc Long Quân, thuộc dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh - giai đoạn 1

Ban Thường trực UB.MTTQ Việt Nam Phường IV giám sát công tác vận động quà Tết chăm lo cho hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn khu phố 2

Ban Thường trực UB.MTTQ Việt Nam Phường IV giám sát công tác vận động quà Tết chăm lo cho hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn khu phố 2

 •   10/05/2024 02:34:39 PM
 •   Đã xem: 108
 •   Phản hồi: 0

Vừa qua, Ban Thường trực UB.MTTQVN Phường IV tổ chức đoàn giám sát về công tác vận động quà tết chăm lo cho hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn khu phố 2. Bà Nguyễn Thị Thảo Huyên - Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam Phường IV làm Trưởng đoàn

Công bố Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Công bố Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

 •   08/05/2024 04:02:41 PM
 •   Đã xem: 108
 •   Phản hồi: 0

Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được ban hành kèm theo Quyết định số 1736/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ là bản Quy hoạch tích hợp đầu tiên được ban hành theo phương pháp tiếp cận mới, giúp địa phương xây dựng một chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cân bằng, bền vững cho từng giai đoạn; có sự tham gia đồng kiến tạo của các bên liên quan (nhà nước, chuyên gia, doanh nghiệp, cộng đồng) để đảm bảo chiến lược phù hợp với năng lực và động lực thực hiện của các bên, mà trong đó, nền tảng là năng lực quản trị của chính quyền địa phương; tìm ra giải pháp huy động nguồn lực để triển khai quy hoạch cho mỗi thời kỳ một cách hợp lý nhất, đảm bảo nguồn lực và tài nguyên hữu hạn của địa phương được tối ưu. Quy hoạch tỉnh phải đáp ứng 03 điều kiện: Làm lợi cho người dân để khi quy hoạch người dân phải được hưởng lợi từ quy hoạch đó; doanh nghiệp khi tham gia phải thực hiện có hiệu quả; vai trò của nhà nước.

Ủy ban nhân dân Phường IV công bố kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 4/2024

Ủy ban nhân dân Phường IV công bố kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 4/2024

 •   02/05/2024 11:06:30 AM
 •   Đã xem: 81
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ và kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên cổng Dịch vụ công Quốc gia

Hội Nông Dân Phường IV giải ngân nguồn vốn Chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trình và mở rộng việc làm và chương trình nước sạch vệ sinh môi trường

Hội Nông Dân Phường IV giải ngân nguồn vốn Chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trình và mở rộng việc làm và chương trình nước sạch vệ sinh môi trường

 •   11/04/2024 02:42:37 PM
 •   Đã xem: 94
 •   Phản hồi: 0

Sáng ngày 07/03, tại Hội trường UBND Phường IV, Hội Nông dân Phường IV phối hợp Ngân hàng chính sách xã hội và các tổ chức chính trị xã hội phường tổ chức giải ngân nguồn vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trình và mở rộng việc làm và chương trình nước sạch vệ sinh môi trường.

UBND Phường IV công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2024

UBND Phường IV công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2024

 •   09/04/2024 02:39:38 PM
 •   Đã xem: 74
 •   Phản hồi: 0

Ngày 09 tháng 4 năm 2024, Ủy ban nhân dân Phường IV ban hành Quyết định số 46/QĐ-UBND Quyết định công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2024

Ủy ban nhân dân Phường IV công bố kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 03/2024

Ủy ban nhân dân Phường IV công bố kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 03/2024

 •   03/04/2024 02:48:31 PM
 •   Đã xem: 130
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ và kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên cổng Dịch vụ công Quốc gia

Công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Tây Ninh

Công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Tây Ninh

 •   14/03/2024 03:08:05 PM
 •   Đã xem: 66
 •   Phản hồi: 0

Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Tây Ninh đã Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh phê duyệt theo Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 08/3/2024

UBND Phường IV công bố công khai Quy chế Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2024

UBND Phường IV công bố công khai Quy chế Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2024

 •   22/01/2024 09:29:50 AM
 •   Đã xem: 83
 •   Phản hồi: 0

Ngày 04 tháng 01 năm 2024, Ủy ban nhân dân Phường IV ban hành Quyết định số 05/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2024

UBND Phường IV công bố công khai Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024

UBND Phường IV công bố công khai Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024

 •   22/01/2024 09:22:40 AM
 •   Đã xem: 107
 •   Phản hồi: 0

Ngày 04 tháng 01 năm 2024, Ủy ban nhân dân Phường IV ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024

UBND Phường IV công bố công khai số liệu dự toán ngân sách phường năm 2024 đã được Hội đồng nhân dân Phường IV phê duyệt

UBND Phường IV công bố công khai số liệu dự toán ngân sách phường năm 2024 đã được Hội đồng nhân dân Phường IV phê duyệt

 •   11/01/2024 02:59:32 PM
 •   Đã xem: 83
 •   Phản hồi: 0

Ngày 04 tháng 01 năm 2024, Ủy ban nhân dân Phường IV ban hành Quyết định số 06/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán ngân sách phường năm 2024 đã được Hội đồng nhân dân Phường IV phê duyệt


Các tin khác

Phản ánh, kiến nghị
MÃ QR CODE ZALO PHƯỜNG IV
Cơ sở dữ liệu
25 nam
hoc tap va lam theo
cong khai minh bach
gop y du thao
du an logo
hop thu dien tu
cong bao tay ninh
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Hỏi đáp trực tuyến
SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập7
 • Hôm nay659
 • Tháng hiện tại40,280
 • Tổng lượt truy cập171,180
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây