Thông báo - Niêm yết

PHƯỜNG IV: THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG

PHƯỜNG IV: THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG

 •   13/06/2024 03:11:10 PM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0

Công trình: Cải tạo, sửa chữa Văn phòng BQL Khu phố 2; Văn phòng BQL Khu phố 3; Văn phòng BQL Khu phố 6, Phường IV

Giảm phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Giảm phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   12/06/2024 03:26:39 PM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0

Ngày 28/5/2024, Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Nghị quyết số 79/2024/NQ-HĐND quy định việc giảm phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

MÔ HÌNH HỖ TRỢ VẼ BẢN VẼ NHÀ Ở CẤP 4 ĐƠN GIẢN MIỄN PHÍ CHO NGƯỜI DÂN LÀM THỦ TỤC CẤP PHÉP XÂY DỰNG

MÔ HÌNH HỖ TRỢ VẼ BẢN VẼ NHÀ Ở CẤP 4 ĐƠN GIẢN MIỄN PHÍ CHO NGƯỜI DÂN LÀM THỦ TỤC CẤP PHÉP XÂY DỰNG

 •   05/06/2024 03:30:12 PM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0

Nhằm tạo sự thuận tiện cho người dân trong thủ tục làm hồ sơ, bản vẽ xin cấp giấy phép xây dựng và thực hiện tốt hơn trong công tác Cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Tây Ninh

Thông báo Tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức cấp xã năm 2024

Thông báo Tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức cấp xã năm 2024

 •   24/05/2024 10:21:02 AM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0

Theo Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 21/5/2024 của UBND thành phố Tây Ninh về việc tổ chức thi tuyển công chức cấp xã năm 2024

Kế hoạch thi tuyển công chức cấp xã năm 2024

Kế hoạch thi tuyển công chức cấp xã năm 2024

 •   23/05/2024 09:16:22 AM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0

Ngày 21/5/2024, Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 136/KH-UBND kế hoạch thi tuyển công chức cấp xã năm 2024

Tuyên truyền Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Tuyên truyền Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

 •   17/05/2024 03:08:29 PM
 •   Đã xem: 60
 •   Phản hồi: 0

Nhằm kịp thời cung cấp thông tin, khơi dậy niềm tự hào của toàn thể cán b, đảng viên và nhân dân, tạo khí thế mới, xung lực mới cho sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước, hướng tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng; đồng thời phổ biến rộng rã thông tin Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Tây Ninh Quy định chức danh và mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu phố

Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Tây Ninh Quy định chức danh và mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu phố

 •   16/05/2024 11:41:24 AM
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 0

Toàn văn dự thảo Nghị quyết Quy định chức danh và mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; việc kiêm nhiệm chức danh và mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở ấp, khu phố; mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đang được HĐND tỉnh lấy ý kiến

Phê duyệt Đề án thí điểm chuyển đổi số và xây dựng thành phố Tây Ninh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030

Phê duyệt Đề án thí điểm chuyển đổi số và xây dựng thành phố Tây Ninh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030

 •   15/05/2024 11:30:11 AM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0

Ngày 11/5/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Đề án thí điểm chuyển đổi số và xây dựng thành phố Tây Ninh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030

Thông báo chiến dịch tẩy giun cho học sinh Tiểu học trên địa bàn thành phố Tây Ninh

Thông báo chiến dịch tẩy giun cho học sinh Tiểu học trên địa bàn thành phố Tây Ninh

 •   14/05/2024 04:02:01 PM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện Kế hoạch 87/KH-TTYT, ngày 09/5/2024 của Trung tâm Y tế thành phố Tây Ninh về triển khai chiến dịch tẩy giun cho học sinh Tiểu học trên địa bàn thành phố Tây Ninh

Thông báo khởi công xây dựng Dự án: Trạm Y tế Phường IV

Thông báo khởi công xây dựng Dự án: Trạm Y tế Phường IV

 •   14/05/2024 02:59:30 PM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố thông báo khởi công xây dựng Dự án: Trạm Y tế Phường IV, ngày khởi công 13/5/2024 

Công bố Danh mục các thành phần hồ sơ thủ tục hành chính phải số hóa thực hiện trên tỉnh Tây Ninh

Công bố Danh mục các thành phần hồ sơ thủ tục hành chính phải số hóa thực hiện trên tỉnh Tây Ninh

 •   14/05/2024 02:20:37 PM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0

Ngày 04/5/2024 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 895/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục các thành phần hồ sơ thủ tục hành chính phải số hóa thực hiện trên tỉnh Tây Ninh

THÔNG BÁO LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

THÔNG BÁO LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 •   13/05/2024 04:38:22 PM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0

Lịch công tác của lãnh đạo UBND Phường IV (Từ ngày 13/5/2024 đến ngày 17/5/2024)

Phường IV phát động tham gia các cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật dành cho toàn thể cán bộ và Nhân dân năm 2024

Phường IV phát động tham gia các cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật dành cho toàn thể cán bộ và Nhân dân năm 2024

 •   09/05/2024 11:19:43 AM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện Kế hoạch số 340/KH-UBND ngày 31/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và Kế hoạch số 298/KH-HĐPH ngày 01/02/2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Tây Ninh về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024; thiết thực hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2024

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân với Thanh niên trên địa bàn Phường IV năm 2024

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân với Thanh niên trên địa bàn Phường IV năm 2024

 •   07/05/2024 10:18:21 AM
 •   Đã xem: 79
 •   Phản hồi: 0

Nắm bắt tình hình tư tưởng, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải đáp những vấn đề có liên quan đến thanh niên như tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

Thông qua chương trình gặp gỡ đối thoại nhằm phổ biến rộng rãi cho thanh niên những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm lo, phát triển thanh niên; tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên bày tỏ nguyện vọng, sáng kiến, kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Phường, giải quyết việc làm cho thanh niên

THÔNG BÁO LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

THÔNG BÁO LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 •   06/05/2024 04:56:43 PM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG IV (Từ ngày 06/5/2024 đến ngày 10/5/2024)

Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2024

Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2024

 •   04/05/2024 10:17:16 AM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0

UBND Phường IV thông báo lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2024 của Đảng ủy, HĐND, UBND Phường IV

TỪ 01/7/2024, CHỈ SỬ DỤNG DUY NHẤT TÀI KHOẢN VNeID KHI THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

TỪ 01/7/2024, CHỈ SỬ DỤNG DUY NHẤT TÀI KHOẢN VNeID KHI THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

 •   03/05/2024 04:11:24 PM
 •   Đã xem: 105
 •   Phản hồi: 0

VNeID (viết tắt của từ Viet Nam Electronic Identification) là một ứng dụng trên thiết bị di dộng, do Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an phát triển nhằm mục đích thay thế cho giấy tờ truyền thống và cung cấp các tiện ích phục vụ cho công dân số, chính phủ số và xã hội số

Ủy ban nhân dân Phường IV công bố kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 4/2024

Ủy ban nhân dân Phường IV công bố kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 4/2024

 •   02/05/2024 11:06:30 AM
 •   Đã xem: 81
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ và kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên cổng Dịch vụ công Quốc gia

Thông báo treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ Tổ quốc ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

Thông báo treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ Tổ quốc ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

 •   25/04/2024 09:43:35 AM
 •   Đã xem: 174
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện Công văn số 513/UBND, ngày 12 tháng 4 năm 2024 của UBND Thành phố về việc treo cờ Tổ quốc và tổ chức các hoạt động yuyeen truyền Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch); Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5)


Các tin khác

Phản ánh, kiến nghị
MÃ QR CODE ZALO PHƯỜNG IV
Cơ sở dữ liệu
25 nam
hoc tap va lam theo
cong khai minh bach
gop y du thao
du an logo
hop thu dien tu
cong bao tay ninh
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Hỏi đáp trực tuyến
SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập8
 • Hôm nay633
 • Tháng hiện tại40,254
 • Tổng lượt truy cập171,154
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây